stcrt-2018-34702 : Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken ingevolge artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de...

stcrt-2018-34100 : Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo – ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage wordt gelegd voor de vaststelling samen met de...

gmb-2018-127418 : Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo – ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage wordt gelegd voor de vaststelling samen met de...

gmb-2018-124511 : Tynaarlo

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben. Locatie : Groote Veen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 te Eelde Omschrijving : het bouwen van 7 woningen Verzonden : 11 juni 2018 Kenmerk :...

gmb-2018-123721 : Tynaarlo

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben. Locatie : de Reeakker 10 te Eelde Omschrijving : het bouwen van een woning Verzonden : 8 juni 2018 Kenmerk : WABO-20180340 Rechtsmiddel: De...