gmb-2018-72017 : Tynaarlo

9 april 2018
Vergunningen
0

Deel dit bericht

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.Locatie : Fluitekruid 5 en 7 te EeldeOmschrijving
: het plaatsen van 2 dakkapellenVerzonden : 3 april 2018Kenmerk : WABO-20180188
Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 4 april 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.[otw_shortcode_post_item_custom_fields post_item_id=15175]