De vlag kan uit bij een collectief van scholen in Assen. Een subsidieaanvraag voor Sterk Techniekonderwijs is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, waardoor de scholen een bedrag van 3 miljoen euro tegemoet kunnen zien. Daarmee kan het techniekonderwijs in de regio een impuls worden gegeven.

De scholen die zich verenigd hebben in het collectief zijn het Dr. Nassau College, CS Vincent van Gogh, Terra VO en het Praktijkonderwijs Assen. Ook verschillende locaties van deze scholen in Eelde, Norg, Gieten en Beilen profiteren mee van de subsidie. Huubs Hubbeling, projectleider van het scholencollectief, kan haar geluk niet op over de toekenning van de miljoenen.

Tekorten op arbeidsmarkt

“We zaten vol spanning te wachten op de uitkomst van deze beslissing”, zegt ze. Het nieuws over de subsidie werd dan ook met veel enthousiasme begroet. Daarmee moet het technische onderwijs een flinke kwaliteitsinjectie krijgen. “Ons doel is uiteindelijk om meer leerlingen te interesseren om een technische vervolgopleiding te kiezen, omdat er de komende jaren grote tekorten blijven optreden op de arbeidsmarkt”, motiveert de projectleidster.

Omdat de roep om technisch geschoolde mensen vanuit het bedrijfsleven heel groot is, heeft het ministerie geld beschikbaar gesteld om daar in het onderwijs al op te anticiperen. “De eerste subsidieaanvraag hebben we al ingediend voor de zomervakantie, maar toen kregen we te horen dat we het project nog concreter moesten maken omdat er veel geld mee gemoeid is. Gelukkig werd het plan bij de tweede keer goedgekeurd.”

De impuls voor technisch onderwijs is volgens Hubbeling zeker nodig, omdat leerlingen nog te vaak een vertekend beeld hebben van wat techniek precies inhoudt. “Ze denken dat ze met een techniekdiploma op zak de rest van hun leven bibberend van de kou op een steiger staan.” En dat beeld is onterecht, meent ze. “Wij willen ze laten zien dat techniek veel meer is, en dat dit een hele goede keuze voor de toekomst kan zijn.”

Techlab

Met de subsidie gaat het scholencollectief in samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven verschillende dingen aanpakken. Zo wordt er op diverse plekken een zogeheten techlab neergezet, waar leerlingen kennis kunnen maken met verschillende aspecten van techniek.

De investering in het techniekonderwijs gaat niet geruisloos voorbij. Op 17 april wordt het startschot gegeven voor het project Sterk Techniekonderwijs. Hubbeling: “Dan organiseren de scholen en het bedrijfsleven een groot evenement in Assen waarbij het de bedoeling is dat bedrijven zich presenteren, zodat het voor leerlingen aantrekkelijk wordt om later naartoe te gaan. Werken in de techniek kan hartstikke leuk zijn en we willen kinderen daar al vanaf de basisschool bekend mee maken.”