Daarnaast heeft de gemeente Groningen die al langer van de aandelen van de luchthaven af wil een mogelijke koper van de aandelen. Dat blijkt uit brieven van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten en brieven van B&W van Groningen aan de gemeenteraad.

Routefonds al bijna leeg

Airport Eelde zoekt nog naar nieuwe luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen. Die opdracht staat ook in het Investeringsscenario ‘Internationale Toegangspoort voor het Noorden’. De aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, hebben voor dit investeringsfonds 46 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan komt 13,8 miljoen euro van de provincie Drenthe.

10 miljoen euro van deze 46 miljoen euro was bedoeld om nieuwe luchtvaartmaatschappijen die op Eelde willen vliegen te helpen. Zo konden deze maatschappijen tijdelijk het onrendabele deel van nieuwe bestemming financieren. Nordica ging vanaf Eelde vliegen naar Kopenhagen, zodat daar een HUB zou ontstaan naar vele andere grote luchthavens. Maar maar Nordica verdween ook weer, en maakte ondertussen een aanzienlijk deel van het geld uit het routefonds op. Van het routefonds is nu nog maar 2,8 miljoen over.

On hold

In de begroting van 2020 zijn alleen passagiers en opbrengsten vermeld voor vluchten die daadwerkelijk op dit moment al in het boekingssysteem staan. De aandeelhouders hebben gezamenlijk ingestemd met de exploitatiebegroting 2020. Zo willen de aandeelhouders de directe continuïteit van Groningen Airport Eelde waarborgen. De aandeelhouders hebben niet ingestemd met de investeringsbegroting van de luchthaven. Alles wat dat betreft staat dus no ‘on hold.’

De Raad van Commissarissen van GAE geeft de waarschuwing af dat ook de komende jaren de luchthaven niet uit de rode cijfers gaat komen. “Als er sprake is van een blijvend minder goed resultaat moeten de toekomstplannen van de luchtgaven worden bijgesteld. Misschien is het plan ‘Internationale Toegangspoort voor het Noorden’ wel niet meer waar te maken.”

Brandweerkazerne komt er niet

Bijl vindt dat er nog veel externe onzekerheden zijn voor Eelde. Hij doelt op onduidelijkheid over de opening van Lelystad Airport, de gewenste groei van Schiphol Airport, de inhoud van de Luchtvaartnota 2020-2050 van het kabinet die steeds wordt uitgesteld en de uitspraken van de commissie Remkes over de stikstofproblematiek.

GAE heeft ook dringend een nieuwe brandweerkazerne nodig. Kosten: 3 miljoen. Maar die kazerne komt er voorlopig ook niet door de financiële situatie, de aandeelhouders geven geen toestemming. Bijl wil de toestemming wel geven, maar dan moet de luchthaven aantonen dat een nieuwe kazerne vanwege de veiligheid echt noodzakelijk is.

Koper aandelen gemeente Groningen

In december 2017 besloot de gemeenteraad van Groningen het gemeentelijke aandelenbelang van 26% in Groningen Airport Eelde te verkopen. Volgens B&W is er al eerder aan een partij een concreet voorstel gedaan. Maar die verkoop is toen afgeblazen. Dat is ‘mogelijk mede te wijten aan het huidig presteren van de luchthaven’. B&W van Groningen zeggen inmiddels met een nieuwe mogelijke koper in gesprek te zijn.

Naast de gemeente Groningen zijn ook de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Assen aandeelhouder van het vliegveld. De aandeelhouders spraken afgelopen maandag met het bestuur van de luchthaven. De aandeelhouders willen dat het bestuur meerdere scenario’s voor de toekomst gaat ontwikkelen.

“Pas als voor deze periode meerdere scenario’s zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders bepalen of wij GAE überhaupt kunnen en willen helpen en of dat dan geen staatssteun is. Het vraagt van alle aandeelhouders een heroverweging van de positie,” zo schrijven B&W van Groningen aan de gemeenteraad.

Serge Vinkenvleugel