Commissaris van de koning Jetta Klijnsma benadrukte vandaag in haar nieuwjaarstoespraak het begrip ‘samen’.


Ze blikte terug op haar eerste jaar in Drenthe en prees het gevoel van naoberschap dat ze heeft ervaren. Iets dat volgens haar gekoesterd moet worden.

Volgens Klijnsma staat Drenthe er goed voor, maar zijn er nog zaken die aandacht nodig hebben. Waaronder het op peil houden van goede zorg, de toekomst van Groningen Airport Eelde en de betrokkenheid van WMD bij Wildlands.

Ook de overgang van gas naar andere vormen van energie vereist volgens Klijnsma aandacht.  Ze sprak haar begrip uit voor de zorgen van inwoners van de Veenkoloniën over de komst van windmolens. Maar ze benadrukte ook dat er wel stappen gezet moeten worden.

Klijnsma ging ook in op de komende Provinciale Statenverkiezingen. Ze riep iedereen op om te gaan stemmen. In Drenthe doen zestien partijen mee.