Het plan van de provincie Drenthe om de N34 tussen Emmen en De Punt gedeeltelijk te verdubbelen leidt volgens het Natuurplatform Drentsche Aa tot ‘onacceptabele schade voor landschap en natuur’.


De provincie wil enkele gedeeltes van de Hunebed Highway verdubbelen en een zogheten fly-over aanleggen over de rotonde bij Gieten. De gezamenlijke kosten komen volgens Natuurplatform Drentsche Aa uit op 90 miljoen euro. De organisatie stelt verder dat de provincie als einddoel een volledige verdubbeling van de weg voor ogen heeft.

Natura 2000

Het platform maakt samen met een aantal andere lokale organisaties deel uit van een klankbordgroep waarin onderzoeksresultaten en voortgang van het project worden besproken. “We willen geen spijt hebben over 10 jaar dat we het landschap zo verpest hebben met meer asfalt. Verdubbeling zal onvermijdelijk leiden tot harder rijden en meer stikstofuitstoot”, waarschuwt het platform. “De weg kruist nota bene Natura 2000-gebied.”

Snelheidsverlaging en inhaalverbod

Het platform pleit op het traject voor een snelheidsverlaging van 100 naar 80 kilometer per uur. “Dat zorgt voor minder snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers en daarmee ook minder te verwachten ongelukken. Ook zal een verlaging van de snelheid een positieve bijdrage leveren aan de huidige stikstofproblematiek.” Het platform wil over de volledige route bovendien een inhaalverbod. Een afscheiding op de middenstreep zou het inhalen moeten verhinderen.

Dat de plannen van de provincie geen garantie vormen voor minder ongelukken, is volgens het platform bewezen door de verdubbelde N33 tussen Assen en Veendam. “Er is daar geen dramatische afname van het aantal geregistreerde ongelukken. Daarentegen blijkt 80 procent van de weggebruikers te hard te rijden alsof het hier gaat om een autosnelweg.”