Op Groningen Airport Eelde is positief gereageerd op de woorden van topman Dick Benschop van de Schiphol Group. Die wil de luchtvaart in Nederland ontwikkelen samen met Eindhoven, Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Eelde.


“Wij pleiten hier al een tijdje voor”, zegt directeur Marco van de Kreeke van het Drentse vliegveld. “Wil je groeien, dan moet je dit spreiden over het land. Ik ben blij dat de Schiphol Group zich achter dit idee schaart.”
Binnenkort heeft Van der Kreeke een gesprek hierover met Benschop. “Het is de eerste afspraak op directieniveau. Benschop geeft aan dat hij inhoud aan het kennismakingsgesprek wil geven.

De vliegvelden in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad behoren al tot de Schiphol Group. Samen met Eelde en Maastricht pleiten zij al voor samenwerking. “We gaan samen kijken hoe we dit het best logisch vorm kunnen geven. Het is een vraagstuk voor de lange termijn. Maar we gaan in ieder geval praten met een positieve insteek.”