Elke vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media een lokale publieke media-instelling aan voor het verzorgen van lokaal nieuws. De huidige aanwijzing voor gemeente Tynaarlo loopt af op 14 juli 2018. Dat betekent dat geïnteresseerden een aanvraag kunnen indienen om als lokale omroep te worden aangewezen.

Een aanvraag loopt via het Commissariaat voor de Media. Voor het doen van een aanvraag gelden wettelijke termijnen. Dit betekent dat een aanvraag voor 15 januari 2018 moet zijn ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Meer informatie over het doen van een aanvraag, benodigde gegevens en behandeltermijnen staat op www.cvdm.nl onder ‘praktisch – lokale omroep’.