Eindelijk zijn de handtekeningen onder de overdrachtsakte van het Prins Bernhardhoeve terrein gezet. Het gehele terrein van de voormalige PBH is nu gemeentelijk eigendom.

foto akte van levering PBH

Aankoop PBH-terrein betekent doorbraak
Wethouder Hofstra vertelt dat er met de aankoop van het PBH-terrein een unieke kans ontstaat. “Er wordt al jaren gesproken over de invulling van het terrein, maar plannen kwamen de afgelopen 10 jaar niet van de grond. Er moesten steeds meerdere belangen worden gediend. De gemeentelijke belangen, maar ook de commerciële belangen van de grondeigenaar/projectontwikkelaar. Nu hebben we de regie volledig zelf in handen en kunnen we de vraag ‘wat is goed voor Zuidlaren?’ centraal stellen.”

De gemeente heeft maar één doel. Zuidlaren toekomstbestendig houden!

Drie ondernemers die voor Zuidlaren van cruciaal belang zijn (AH, Jumbo en discounter Aldi) hebben al aangegeven dat ze graag en snel willen investeren in Zuidlaren, binnen de randvoorwaarden die het college daaraan heeft gesteld.

Hoe nu verder
Hofstra: “Hoe de centrumontwikkeling zijn vervolg krijgt, wanneer een eerste steen de grond ingaat, dat is aan een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Maar wat vaststaat is dat wij met de aankoop van de grond de volledige regie hebben. We zijn samen verantwoordelijk voor een spoedige ontwikkeling van het voormalige PBH terrein.”