Vrijdag 9 februari was de openbare zitting van het centraal stembureau. Er zijn acht kandidatenlijsten goedgekeurd en genummerd.

Het overzicht vindt u in hier.