Update: vervanging kleine kunstgrasveld start maandag

De gewenste goedkeuring door de Provinciale Staten ligt er en nu kan er gestart worden met de werkzaamheden. Het kleine kunstgrasveld (veld 4) waarop veel getraind wordt en de jongste jeugd hun wedstrijden speelt wordt vervangen en kan derhalve vanaf maandag 26 november ongeveer 6 weken niet gebruikt worden. De gemeenteraad heeft op 13 november de begroting goedgekeurd met daarin de kosten voor vervanging van het veld.

De stichting Beheer en Exploitatie VV Actief organiseert als eigenaar van de accommodatie de vervanging. Het ligt in de planning om maandag 26 november te starten na goedkeuring PS met de werkzaamheden op het kleine kunstgrasveld. Nadat de oude mat is opgerold en afgevoerd zal de laag onder de mat worden afgevoerd naar een stortplaats.

Consequenties
Vanaf 19 november kan er niet meer getraind worden op veld 4. De TC heeft daarom een aangepast trainingsschema gemaakt zodat tijdens de vervanging er toch getraind kan worden.
Ook voor de wedstrijden heeft dit tijdelijk gevolgen maar hiervoor is door de TC al een alternatief plan gemaakt.

Het nieuwe veld
Het nieuwe veld krijgt een funderingslaag van natuurlijke lava volgens de gecertificeerde KNVB constructienorm. Op de fundering wordt dan een dempende foamlaag aangebracht.
Als toplaag wordt de Edel Grass Diamondblade toplaag toegepast. Deze mat, uit het hoge kwaliteits segment, heeft een vezeldikte van 365 micron en > 120.000 vezels per m2.
De mat wordt ingestrooid met milieuvriendelijke EPDM.
Dit EPDM wordt geproduceerd door MELOS gmbh en voldoet gecertificeerd aan de europese reachnorm ten aanzien van gezondheid en milieuveiligheid.

Update: vervanging kleine kunstgrasveld start maandag – VV Actief | Eelde