Wie zijn wij?

In het verpleeghuis de Duinstee in Eelde voelen mensen zich thuis. In De Duinstee wonen 24 oudere mensen met een vorm van dementie. Er is veel aandacht voor de belevingswereld en eigen leefstijl van de bewoners.

Wie zoeken wij?

Ten behoeve van het psychogeriatrisch verpleeghuis de Duinstee te Eelde vragen wij op korte termijn een enthousiaste Agogisch Begeleider voor gemiddeld 12 uur per week.

Hiervoor gelden de volgende functie-eisen:

 • Kennis is vereist op mbo niveau 4, zoals SPW, SAW of MZ en waar nodig specifieke vakkennis.
 • Kennis wordt op peil gehouden.
 • Sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen, motiveren, stimuleren zijn van belang bij het begeleiden van cliënten.
 • Kennis op het gebied van begeleiding in een PG-setting en/of kennis op het gebied van begeleiding in de GGZ en revalidatie.
 • Vaardigheden op het gebied van ontwikkeling van een aansluitend aanbod op de doelgroep is een pré.

Wat houdt de functie in?

 • Stelt op basis van opgestelde behandelplan en aangegeven therapievormen in overleg met andere disciplines een of activiteitenplan op.
 • Begeleidt individuele en groepen cliënten bij activiteiten en/of in de woonsituatie.
 • Geeft zonodig scholing/training gericht op rehabilitatie of op activering binnen een begeleidings- cq. behandeldoelstelling.
 • Observeert cliënten, evalueert de plannen, rapporteert (indien van toepassing) aan een behandelaar/behandelteam over de voortgang en stelt zo nodig de plannen bij.
 • Treedt op als persoonlijk begeleider voor een aantal toegewezen cliënten met betrekking tot de agogische activiteit.
 • Legt in dat verband contact met eventuele vervolgsettingen en adviseert over mogelijkheden en beperkingen van cliënten.
 • Beheert benodigd materiaal en middelen.
 • Ontwikkelt op verzoek (nieuwe) activiteiten/cursussen.

Wat bieden wij?

Het salaris is ingedeeld in FWG functiegroep 40, conform de CAO VVT. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten. Dignis zit in een ontwikkelingsfase en daarom is er vooralsnog sprake voor een functie van bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar.

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Sjoerdtje Dam, teamleider, telefoon 050 409 7777 (bereikbaar via receptie van de Enk).

Geïnteresseerd?

Online solliciteren is mogelijk tot en met 17 juni aanstaande.

Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur, tel. 050 – 409 7007.

Voor deze vacature wordt zowel in- als extern geworven waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang geniet.

Voor deze vacature kunnen referenties opgevraagd worden.

Bron: Lentis