Klinisch Psycholoog of Psychiater
Voor de Kliniek Vossenloo in Eelde, afdeling Behandeling Volwassenen Lang.
Vacaturenummer 025.18.

Afdelingsinformatie

Kliniek Vossenloo richt zich op zowel volwassenen als op jeugd. De behandeling van volwassenen kan binnen kliniek Vossenloo plaatsvinden op de Intensive Care ((IC), Medium Care (MC), MiddenLang en Volwassen Lang. Op laatst genoemde afdeling vindt een unieke en gespecialiseerde behandeling plaats van 4 – 6 maanden, waarbij ook de groep als belangrijk instrument ingezet wordt om cliënten met complexe en comorbide problematiek te behandelen. De groep bestaat uit gemiddeld 24 mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 – 50 jaar. De cliënten werken individueel en groepsgewijs aan hun persoonlijkheid. Krijgen meer regie op hun leven en een nieuw perspectief door situaties en patronen te herkennen waardoor ze in problematisch gebruik zijn terechtgekomen. Hiervoor wordt onder andere schematherapie, oplossingsgericht werken en cognitieve gedragstherapie ingezet, naast diverse groepsdynamische behandelmethoden.

Functie-inhoud

Voor deze zeer interessante en complexe doelgroep zoekt Vossenloo een gedreven en enthousiaste regiebehandelaar, die inhoudelijk leiding gaat geven aan een verdere optimalisatie van genoemde behandeling.
De regiebehandelaar wordt ondersteund door een secretaresse en een multidisciplinair samengesteld behandelteam, zoals sociotherapeuten, psychomotorisch therapeut, vaktherapeut beeldend, systeemtherapeut, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, verslavingsartsen en sociaal juridisch dienstverleners.

De functie biedt de mogelijkheid om door te groeien naar de (parttime) functie van
manager zorg voor de hele kliniek (jeugd en volwassenen).

Functie-inhoud:

 • Als regiebehandelaar verrichten van gespecialiseerde psychodiagnostiek, opstellen van behandelplannen, het behandelproces aansturen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Geven van psychotherapeutische behandelingen, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie, bij clienten met ernstige psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek, waarbij ook het systeem betrokken kan worden.
 • Voorzitten van het multidisciplinair overleg van de afdeling.
 • Sturing geven aan de realisatie van een optimaal therapeutisch leefklimaat.
 • Adviseren en consultatie geven aan interne professionals en externe zorgverleners op het gebied van (psycho)diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
 • Coachen en begeleiden van de professionals in het multidisciplinaire behandelteam.
 • Bijhouden van een correcte rapportage en dossiervorming.
 • Deelnemen aan diverse commissies en overlegvormen gericht op het verbeteren van het onderzoeksbeleid en behandelbeleid en kwaliteit van zorg van de afdeling en de organisatie VNN.
 • Geven van klinische lessen over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en de consequenties hiervan voor de praktijk.
 • Een psychiater neemt als achterwacht deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden.

Wij vragen

 • U bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog of psychiater. Daarnaast bent u BIG-geregistreerd psychotherapeut en of lid van een specialistisch psychotherapievereniging, bij voorkeur de VGCT.
 • Bij voorkeur bent u ook gekwalificeerd als supervisor, waarmee u een bijdrage kunt leveren aan de Popleiding binnen VNN.
 • U hebt klinische werkervaring en u hebt sterke affiniteit met de te behandelen doelgroep. Bij voorkeur hebt u ervaring met diverse verslavingsvormen.
 • U hebt kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de verslavingszorg en psychiatrie.
 • U hebt kennis en ervaring in diverse behandelmethoden, zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.
 • U hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan professionals.
 • U hebt kennis van en ervaring met groepsdynamica en groepsprocessen.
 • U kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. U bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van het mede ontwikkelen van behandelbeleid.
 • U hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, bent goed in staat om uw eigen grenzen te bewaken en u hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • U onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wij bieden

 • Aanstelling gebeurt conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Salariëring van een klinisch psycholoog is conform FWG 70 en van een psychiater is conform salarisschaal medisch specialisten.
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en u moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.

Solliciteren

Reacties zijn welkom tot en met 11 maart 2018 via het reactieformulier, de link hieronder.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer via het reactieformulier.

Extra informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met
Bertil Droste, manager algemene zaken Kliniek Vossenloo, telefoon 06 13519381.

Bron: VNN