Ga naar

  • Wie zoeken wij?
  • Wat bieden wij?
  • Het sollicitatieproces
  • Over de zorggroep
  • Gerelateerde vacatures

Wie zoeken wij?

Ten behoeve van het psychogeriatrisch verpleeghuis de Duinstee te Eelde vragen wij op korte termijn enthousiaste Slaapwachten. Een geschikte functie als leuke bijverdienste voor studenten!

  • Werk- en denkniveau op MBO-niveau; bij voorkeur (bezig met) een zorg opleiding;
  • Je fungeert als aanspreekpunt voor cliënten in de nachtelijke uren, beantwoordt vragen en bewaakt het dag- en nachtritme;
  • Begeleiding bieden aan cliënten in geval van calamiteiten en crisissituaties overeenkomstig het begeleidingsplan;
  • Schakelt zo nodig de aangewezen personen of instanties in, conform het protocol (achterwacht, bereikbaarheidsdienst of terreinwacht);
  • Bij voorkeur in het bezit van een BHV-certificaat en AP&H (agressie en preventie hantering) of bereid zijn deze te halen.

Wat houdt de functie in?

De diensten als slaapwacht worden verricht tussen 22.45 uur en 07.15 uur. De eerste en laatste 15 minuten zijn om de dienst over te dragen en wordt er meegewerkt. Deze tijd wordt aangemerkt als normale werktijden (met onregelmatigheidstoeslag). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient de slaapwacht aanwezig te zijn voor eventuele werkzaamheden, maar geniet overigens rust. Deze 8 uren slaapdienst worden betaald conform vergoeding CAO-VVT. Daarnaast kan een beroep op de medewerker gedaan worden om incidenteel invaldiensten te verrichten.

Bron: Lentis

https://www.vacatures.nl/vacature/slaapwacht-de-duinstee-te-eelde:33939973/