Wie zijn wij?

In het verpleeghuis de Duinstee in Eelde voelen mensen zich thuis. In De Duinstee wonen 24 oudere mensen met een vorm van dementie. Er is veel aandacht voor de belevingswereld en eigen leefstijl van de bewoners.

Wie zoeken wij?

Ten behoeve van het psychogeriatrisch verpleeghuis de Duinstee te Eelde vragen wij op korte termijn enthousiaste Slaapwachten

  • Werk- en denkniveau op MBO-niveau; bij voorkeur (bezig met) een zorg opleiding;
  • Je fungeert als aanspreekpunt voor cliënten in de nachtelijke uren, beantwoordt vragen en bewaakt het dag- en nachtritme;
  • Begeleiding bieden aan cliënten in geval van calamiteiten en crisissituaties overeenkomstig het begeleidingsplan;
  • Schakelt zo nodig de aangewezen personen of instanties in, conform het protocol (achterwacht, bereikbaarheidsdienst of terreinwacht);
  • Regelt het brandalarm en handelt overeenkomstig het protocol op de locatie;
  • Rapporteert schriftelijk over de gang van zaken tijdens de dienstoverdracht;
  • Bij voorkeur in het bezit van een BHV-certificaat en AP&H (agressie en preventie hantering) of bereid zijn deze te halen.

Wat houdt de functie in?

De diensten als slaapwacht worden verricht tussen 22.45 uur en 07.15 uur. De eerste en laatste 15 minuten zijn om de dienst over te dragen en wordt er meegewerkt. Deze tijd wordt aangemerkt als normale werktijden (met onregelmatigheidstoeslag). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient de slaapwacht aanwezig te zijn voor eventuele werkzaamheden, maar geniet overigens rust. Deze 8 uren slaapdienst worden betaald conform vergoeding CAO-VVT. Daarnaast kan een beroep op de medewerker gedaan worden om incidenteel invaldiensten te verrichten.

Wat bieden wij?

Het salaris is ingedeeld in FWG functiegroep 30, conform de CAO VVT. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten.Dignis zit in een ontwikkelingsfase en daarom is er vooralsnog sprake voor een functie van bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar.

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Sjoerdtje Dam, teamleider, telefoon 050 409 7777 (bereikbaar via receptie van de Enk).

Geïnteresseerd?

Online solliciteren is mogelijk tot en met 2 april 2018 a.s.

Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur, tel. 050 – 409 7007.

Voor deze vacature wordt zowel in- als extern geworven waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang geniet.

Bron: Lentis