Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.


Locatie : Groote Veen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van 7 woningen


Verzonden : 11 juni 2018


Kenmerk : WABO-20180425Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 12 juni 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.