Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.


Locatie : Burg. J.G. Legroweg 45a te Eelde


Omschrijving
: het veranderen van een logiesgebouw tot kantoor en het plaatsen van een luifel


Verzonden : 2 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180463Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 3 juli 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.