Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Siegersslag ong. te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van 14 appartementen


Ontvangen : 27 juni 2018


Kenmerk : WABO-20180677Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.