Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Lotstukken 14 te Eelde


Omschrijving
: het vervangen van gescheurde golfplaten op een dak van een schuur


Ontvangen : 3 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180698Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.