Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Kooistukken 22 te Eelde


Omschrijving
: het plaatsen van een damwand


Ontvangen : 1 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180693Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.