Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.


Locatie : Hoofdweg 276 te Paterswolde


Omschrijving
: het restaureren van een monumentaal pand


Verzonden : 31 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180648Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 1 augustus 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.