Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij de termijn van onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd met maximaal zes weken.


Locatie : Esweg 80 te Eelde


Omschrijving
: het kappen van twee linden


Verzenddatum : 1 augustus 2018


Kenmerk : WABO-20180713Rechtsmiddel: De beslissing om de beslistermijn te verlengen wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Een dergelijke beslissing is in beginsel niet vatbaar voor bezwaar of beroep.