Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Boomgaard ong. te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van een sporthal


Ontvangen : 12 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180741Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.