Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Hooiweg 18 te Eelde


Omschrijving
: het wijzigen van de gevels en het herinrichten van het terrein


Ontvangen : 31 juli 2018


Kenmerk : WABO-20180821Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.