Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maakt bekend dat zij onderstaande melding voor een uitweg heeft ontvangen:

 

Locatie : Verdiweg 23 Eelde

 

Omschrijving : Verplaatsen bestaande inrit

 

Ontvangen: 11-09-2018

 

Zaaknummer: 524997

 

Rechtsmiddel: De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start één dag na verzenddatum. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.