Aanvraag omgevingsvergunning groenstrook voor perceel Helmerdijk 38 te Paterswolde; het kappen van een eik

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-233730.html