sloopmelding Landsteinerweg 24 te Eelde; het afvoeren van 2 asbesthoudende platen

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-234295.html