Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.


Locatie : Vosbergerlaan 17 te Eelde


Omschrijving
: het plaatsen van een aanbouw


Verzonden : 5 februari 2018


Kenmerk : WABO-20180063Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 6 februari 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.