Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij de termijn vanonderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd met maximaal zes weken.


Locatie : Gemeente Eelde sectie D nummer 5264


Omschrijving
: het bouwen van een kindcentrum


Verzenddatum : 6 februari 2018


Kenmerk : WABO-20171202Rechtsmiddel: De beslissing om de beslistermijn te verlengen wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Een dergelijke beslissing is in beginsel niet vatbaar voor bezwaar of beroep.