Reguliere omgevingsvergunning verleend Burg. J.G. Legroweg 88 te Eelde; het vestigen van een specialistische fietsenwinkel

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-273442.html