Aanvraag omgevingsvergunning Norgerweg 159 te Yde; het verbouwen van een woning

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-278775.html