Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Machlaan 14 te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van een brandweerkazerne


Ontvangen : 2 februari 2018


Kenmerk : WABO-20180123Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.