Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Reeakker 10 te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van een woning


Ontvangen : 3 april 2018


Kenmerk : WABO-20180340Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.