Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Zonnehorst naast nr 12 te Eelde


Omschrijving
: het kappen van een boom


Ontvangen : 5 april 2018


Kenmerk : WABO-20180352Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.