Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Hoofdweg 296 te Paterswolde


Omschrijving
: het kappen van 2 bomen


Ontvangen : 7 april 2018


Kenmerk : WABO-20180357Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.