Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Groote Veen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van 7 woningen


Ontvangen : 24 april 2018


Kenmerk : WABO-20180425Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.