Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.


Locatie : Hoofdweg 260, 262 en 264 te Paterswolde


Omschrijving
: het verbouwen van een voormalig hotel tot twee woonhuizen waarvan een met kantoo


Verzonden : 4 mei 2018


Kenmerk : WABO-20180196Rechtsmiddel:

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 5 mei 2018. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.