Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.


Locatie
: Groote Veen 37 te Eelde


Omschrijving
: Het bouwen van een woning


Ontvangen : 4 mei 2018


Kenmerk : WABO-20180475Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.