Aanvraag omgevingsvergunning Groningerstraat 177 te De Punt; het bouwen van een loods

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-14239.html