Aanvraag omgevingsvergunning Vissersweg 4 te Yde; het plaatsen van een kapschuur

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2364.html