Aanvraag omgevingsvergunning Duinstraat 15 te Yde; het vergroten van de woning

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-27288.html