Aanvraag omgevingsvergunning Groote Veen 89 te Eelde; Verlenging tijdelijke huisvesting Mariaschool

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-36659.html