Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg 272 te Paterswolde; het kappen van een kastanjeboom

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-3951.html