Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Groningerstraat 135 te De Punt; het veranderen van de schuur

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-4404.html