Aanvraag omgevingsvergunning Jan Steenweg 1 te Eelde; het toevoegen van een kinderdagverblijf

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-5912.html