Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2017 heeft besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere benodigde besluiten voor:

 

1. de aanleg van een OV-Knooppunt met P+R- voorziening nabij de aansluiting 37 (Eelde/Glimmen) op de A28 in De Punt;

2. de aanleg van vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) nabij de Groningerstraat in De Punt.

Het bestemmingsplan is inmiddels zover gevorderd, dat het voorontwerp ter inzage kan worden gelegd. De omgevingsvergunning en de andere benodigde besluiten zijn nog niet klaar en worden in de volgende fase (ontwerpbestemmingsplan) ter inzage gelegd.

 

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn delen van de percelen kadastraal bekend gemeente Eelde, sectie C nummers 2753, 2754 en 2663 aangeduid met “wetgevingszone – verwerkelijking in de naaste toekomst”. Dit aangezien die gronden nodig zijn voor de realisering van het bestemmingsplan en het gebruik afwijkt van het bestemmingsplan.

 

Inzien van de stukken

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Transferium De Punt” met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 13 april 2018 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten onze openingstijden is inzage van het bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk. Daarnaast kunt u het voorontwerpbestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen op de landelijke website kunt u gebruik maken van het identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTransferiumDP-0201.

 

Wilt u reageren?

Vanaf 13 april 2018 gedurende zes weken kan iedereen tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan schriftelijk een reactie indienen bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA te Vries. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling een reactie in te dienen. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.

 

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.