Gemeente Tynaarlo – ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne GAE’ ter inzage wordt gelegd voor de vaststelling samen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne GAE.


Inhoud

De huidige brandweerkazerne bij de luchthaven moet op een aantal punten worden aangepast. Vanwege de wettelijke aanrijtijden voor de brandweer kan niet met een verbouwing worden volstaan. Daarom is een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw. Om de vergunning te kunnen verlenen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

De gemeenteraad heeft besloten dat de coördinatieregeling van toepassing is. Daarom worden de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gelijktijdig ter inzage gelegd.


Inzien van de stukken

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 juni 2018 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het ontwerp- bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID) NL.IMRO.1730.BPBRWGAE-0301.


Wilt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5,9480 AA te Vries. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.


Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.


Locatie
: Machlaan 14 te Eelde


Omschrijving
: het bouwen van een brandweerkazerne


Datum besluit : 13 juni 2018


Kenmerk : WABO-20180123