Uitgebreide omgevingsvergunning – Siegersslag ong. te Eelde; het bouwen van 14 appartementen

Voor meer informatie klik hier op de link : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3957.html